Pacient s jedním z nejvážnějších průběhů nemoci Covid-19 v Česku, který se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) experimentálním lékem remdesivir, je při vědomí a podle ošetřujícího lékaře je ve fázi uzdravování. Lékaři plánují testovat jeho spontánní plicní ventilaci bez přístrojů. Podle nich však nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní.Zpět na zdroj článku