Erazim Kohák, který zemřel 8. února, byl milý člověk, upřímný křesťan a originální česko-americký filosof, profesor bostonské i pražské univerzity. Jeho rozsáhlé dílo, z velké části psané pro laiky a mládež, se věnuje křesťanské etice s výrazným ekologickým zaměřením, Husserlově, Patočkově a…Zpět na zdroj článku