Porucha elektromotoru je záležitostí, které je vždy vhodné vyhnout se adekvátní údržbou a používáním elektromotoru ve výrobcem uvedených mezích. Pokud ale už nastane, je dobré vědět, proč se vyplatí provést diagnostiku přímo na místě provozu elektromotoru a jak je možné eliminovat negativní důsledky poruchy elektromotoru. Základem pro rychlé a efektivní řešení jakýchkoli poruch je totiž správná a co nejpřesnější diagnostika, ideálně přímo na místě využití elektromotoru.

Pokud elektromotor nepracuje tak jako dříve a všimli jste si, že má například nižší výkon, přehřívá se nebo jsou jeho vibrace výrazně větší, znamenat to může jeho poruchu. Základem pro rychlé a efektivní vyřešení jakéhokoliv problému s elektromotorem, ať už po stránce mechanické nebo elektronické, je správná a podle možností co nejpřesnější diagnostika.

On-site diagnostika elektromotoru

Porucha elektromotoru znamená odstavení zařízení, přerušení provozu a další nepříjemnosti ve formě vyšších finančních nákladů. Dá se to však i tak, aby byly všechny negativní dopady vyplývající z poruchy elektromotoru co nejmenší.

diagnostika elektromotoru Zkrátit přerušení provozu a ušetřit náklady je možné tzv. on-site diagnostikou, tedy diagnostikou přímo na tom místě, kde je elektromotor v provozu. To umožní při diagnostikování problému zohlednit všechny provozní aspekty a servisnímu technikovi tak vytvoří kompletní obraz toho, v čem by eventuálně mohl být problém. Silným argumentem pro on-site diagnostiku elektromotoru je i fakt, že jeho poruchu mohou způsobit věci, které s ním na první pohled ani nesouvisí.

Při diagnostikování stavu elektromotoru přímo u zákazníka v provozu je třeba provést a analyzovat naměřené hodnoty a také zohlednit všechny aspekty konkrétního provozu. I malá změna na jiném zařízení, které s elektromotorem zdánlivě nesouvisí, může mít na provoz elektromotoru citelný vliv. V případě jakýchkoliv problémů s elektromotorem se můžete obrátit na náš odborný tým VYBO Electric.