Spoločne s kamarátom prevádzkujeme súkromnú jazykovú školu, špecializujeme sa na výučbu troch svetových jazykov a vyučujeme študentov rôznych jazykových úrovní. Nie sme žiadna malá škola, máme veľa študentov, preto využívame veľké priestory.

 

Snažíme sa vytvoriť študentom čo najpríjemnejšie študijné prostredie. Medzi našimi žiakmi sú často ženy na materskej dovolenke a v domácnostiach, ktoré sa často sústreďujú na čistotu študijných miestností. Musíme teda dbať na poriadok študovní. Po diskusii s učiteľmi sme si uvedomili, že sa študenti pri výučbe často pozerajú von z okien, kde sa snaží nájsť inšpiráciu pre svoje odpovede na otázky lektora.

 

Naše okná bohužiaľ nepatrí k najčistejším. Uvedomili sme si, že by bolo vhodné zmeniť upratovaciu firmu, pretože existujúca nám nerobila dobrú vizitku. Rozhodli sme sa vyskúšať služby ktoré ponúkajú o.i. aj výškové umývanie okien. Na internete sme v spojitosti s ním nenašli žiadne negatívne komentáre, práve naopak to vyzerá, že sú ich zákazníci veľmi spokojní.

 

Dobre na nás zapôsobilo už to, že nám boli ochotní vyjsť v ústrety takmer s akýmkoľvek termínom. Nechceli sme, aby umývanie okien akokoľvek zasahovalo do výučby, takže pre nás bolo prioritné vybrať pre ich prácu dobu, keď sa nevyučuje.

 

Sami sa snažíme udržiavať čo najprofesionálnejší prístup k našim zákazníkom – študentom. Potešilo nás, že môžeme spolupracovať s firmou rovnakého razenia. Veľmi seriózny postoj zaujali aj čo sa týka komunikácie s nami a všetkých organizačných vecí.

 

Najviac sme ale samozrejme kvitovali výsledky ich práce. Naša okná boli teraz úplne čisté a viditeľne sa leskli. Však sa nám tiež stalo, že sa niektoré študentky predovšetkým z radov mamičiek na materskej vypytovali na čistiace postupy. Firma si odporúčania zaslúži.