Spôsob práce elektromotora sa v závislosti od jeho použitia a v rámci jednotlivých typov priemyslu výrazne odlišuje. Nazrime trochu do teórie a zamerajme sa na to, aký je rozdiel medzi ťažkým a ľahkým rozbehom elektromotora. Zistíte zároveň, ako zabezpečiť ťažké rozbehy elektromotora bez rizika. 

Rozdiel medzi ťažkým a ľahkým rozbehom

elektromotor VYBO

elektromotor VYBO

Ešte predtým než sa pozrieme na konkrétne riešenia, ako elektromotorom uľahčiť rozbeh a zabezpečiť tak bezproblémovú prevádzku, v jednoduchosti si vysvetlime rozdiel medzi ťažkým a ľahkým štartom.

Ako už samotného označenia vyplýva, v prípade ťažkého štartu musí elektromotor odolávať záťaži prakticky už od prvej otáčky, teda rovno po štarte ho hneď čaká plná záťaž. Veľmi častým prípadom sú napríklad elektromotory poháňajúce čerpadlá, keďže už hneď po štarte začne čerpadlo naplno pracovať. 

Naopak, o ľahkom štarte hovoríme vtedy, ak sa elektromotor má možnosť rozbiehať bez záťaže resp. so záťažou, ktorá sa postupne zvyšuje. V priemyselných prevádzkach sa stretávame s potrebou ťažkých ale aj ľahkých rozbehov a preto je vždy dôležité elektromotor na tieto činnosti prispôsobiť. Platí to najmä v prípade ťažkých rozbehov, ktoré môžu niektorým typom elektromotorov spôsobovať značné problémy. 

Ako elektromotoru uľahčiť rozbehy?

Najväčším nepriateľom elektromotora pri ťažkom rozbehu je momentový a prúdový náraz, ktoré môžu v tých horších prípadoch poškodiť mechaniku motora. Riešením je v tomto prípade použitie softštartéra, ktorý elektromotoru pomôže pri ľahkých aj ťažkých rozbehoch. 

Druhou, o niečo modernejšou možnosťou je použitie frekvenčného meniča, ktorý je z pohľadu kvality a spoľahlivosti zároveň aj najlepším riešením. V oboch prípadoch je na dosiahnutie správneho fungovania nevyhnutná správna implementácia a preto sa neváhajte obrátiť na náš tím z VYBO Electric.