jak vyčistit koberecV mnoha případech to lidé nemyslí špatně, občas ovšem – zcela bez rozmyslu – provedou něco, aniž by domysleli následky. Jednou je okamžitý nápad vlastně skvělý, ale od samotného začátku pokulhává realizace. Jindy se dá mluvit o téměř dokonalém nápadu, kterému my sami bohužel, házíme klacky pod nohy.

Uvádět zde konkrétní příklady asi velký smysl nemá. Neboť by nám nestačilo vymezené místo. Navíc bychom pravděpodobně rozvířili rozsáhlou polemiku. Přesto si myslím, že jeden malý příklad neuškodí. Berme jej tedy spíše jako ilustraci a mluvme o koberci.

Každému z nás je koberec důvěrně známý, neboť představuje útulnou, a většinou také nepostradatelnou součást interiéru – ať již leží v bytě, kanceláři, na úřadech nebo v hotelu. Jak již bylo zmíněno, koberec dokáže každé konkrétní místo jednoznačně zútulnit, spolehlivě tlumí zvuky i těžké kroky. V mnoha případech působí velice esteticky, takže dokáže dané místo učinit krásnějším – s pozitivním dopadem na lidskou nervovou soustavu.

Samozřejmě…

čím vyčistit koberecSamozřejmě nic kolem nás není dokonalé. To se týká i koberců. Nebyl by to ani člověk, aby ke každému pozitivu nenašel také něco negativního… A právě k tomu se váží naše úvodní myšlenky „o dobrém nápadu a našich občasných selháních.“ Velice často se totiž nebohý koberec stává přímým účastníkem našich zálib a koníčků, případně různých oslav či životních událostí. Ty ovšem čistotu a prvotřídní vzhled koberce nikterak netolerují.

A tak nám vyvstávají před očima stovky možností, jak se dá náš koberec ušpinit, znečistit a někdy – což se také stává – dokonce poničit. Je to zvláštní, ale vždy se jedná o nešťastnou náhodu, nešikovnost nebo shodu okolností. Takže čas od času rozlijeme kávu, jindy červené víno, potom třeba nějakou chemii nebo lepidlo. Mnohdy o právě vzniklém problému ani nemáme tušení.

Podobnou událost jsme v naší úklidové a čistící společnosti A SERVIS LIPKA zažili před nedávnem. Také se jednalo o následek uplatňování dlouholetého koníčka, či spíš vášně domácí paní. Vlastně se v danou chvíli nešťastně zkombinovala její velká láska ke květinám, stále přítomné riziko světlého koberce a přirozená zvědavost její hravé kočky.

Paní…

přípravky na čištění kobercePaní měla v obývacím pokoji dřevěnou stěnu, či polici s květinami, o které se pravidelně a pečlivě starala, opatrovala a zalévala. V podstatě byl její byt krásnou a živou reklamou na nádhernou rozmanitost květů a také radost, kterou své majitelce denně přinášejí. Toho osudného dne žena své květiny právě zalévala. Musela být opatrná jako vždycky, neboť útulnou součástí obývacího pokoje byl úžasný starožitný koberec, který měl ovšem jednu nevýhodu – byl světlý…

Tento rituál měla za ta léta dokonale zažitý, takže jej prováděla zcela suverénně a automaticky. Po zalití ještě honem běžela něco zařídit mimo byt. Bohužel, právě v tuto chvíli neposedná kočka shodila na koberec dva květináče s právě zalitými květinami. K dovršení smůly stačila ještě mokrou hlínu rozšlapat a roztahat po koberci. Naše klientka nám okamžitě volala s prosbou, zda-li s tou spouští můžeme něco udělat, neboť sama si na to netroufá.

A tak jsme měli před sebou nový úkol. Vyčistit koberec takovým způsobem, aby byl opět jako nový, a aby znovu dokázal svou majitelku potěšit svým dokonalým vzhledem, hebkostí a svěžestí. Při našem telefonátu jsme brzy pochopili, že má tato paní o čištění a údržbě koberců celkem dobré informace. Dala nám najevo, že si rozhodně nepřeje, abychom použili extrakční systém čištění, neboť ten by jejímu cennému koberci mohl tak akorát ublížit. Ujistili jsme ji, že naše společnost výhradně čistí hloubkovou strojovou metodou. S ulehčením naše zákaznice konstatovala, že je na tento čistící systém obzvlášť zvedavá.

Paní měla…

strojové čištění kobercePaní měla pravdu, neboť naše čištění koberců – hloubkovou strojovou metodou – a již zmíněný extrakční způsob vystupují na úklidovém trhu jako dvě, zcela odlišné mince. Naše společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., hloubkové strojové čištění koberců Praha 9 zažila za více jak dvacetiletou profesionální praxi v této oblasti prakticky vše, takže je dokonale obeznámena s každým detailem, který se týká koberce a jeho kvalitního vyčištění.

I v oblasti úklidových a čistících služeb – koberce tedy nevyjímaje – neustále platí, že mnohem důležitější než slova jsou činy. Je prostým faktem, že na našem trhu existuje mnoho profesionálních firem, které předem avizují odborné vyčištění koberce. Ale v reálné praxi jich zůstává velice málo, které dokáží také svůj slib splnit!

Naše společnost A SERVIS LIPKA díky své profesionální odbornosti, svým lidem, strojovému vybavení a komplexnímu přístupu ke každé zakázce – se trvale zařadila mezi ty firmy, které své sliby beze zbytku plní a klienta nezklamou. Vždyť úspěchy na trzích střední Evropy, konkrétně tedy v České republice, na Slovensku, ale rovněž tak v Rakousku a Německu jsou toho jasným důkazem.

Kmenoví…

hloubkové čištění koberceKmenoví profesionální zaměstnanci se za každých okolností věnují odbornému čištění a ošetření koberců naplno. Nesmírně důležitého pomocníka v tomto úsilí představuje výkonný jednokotoučový stroj. Toto jedinečné a spolehlivé zařízení totiž dokáže nečistoty, skvrny a mapy uvolnit z každého druhu koberce.

Naše společnost Praha 9, čištění koberců, A SERVIS LIPKA svým zákazníkům zabezpečuje i ostatní druhy úklidových a čistících činností. Věnujeme se například profesionálnímu mytí a leštění oken a prosklených fasád, atypických skleněných ploch i analogickým pracem ve výškách a těžko přístupných místech u budov a domů. Rovněž odborně zajišťujeme prevenci a šetrné odstraňování graffiti. K dalším našim kvalitním činnostem patří likvidace nejrůznějších druhů plísní. Dále je ještě důležité uvést čištění dlažeb, linolea, vinylu, plovoucích i litých podlah, kameninových nebo betonových povrchů.

Mezi důležité a neměnné cíle naší společnosti A SERVIS LIPKA patří rovněž trvalá a soustředěná snaha neztrácet kontakt s moderními trendy v oblasti úklidových a čistících služeb. Technologie a technika jdou velmi rychlým krokem kupředu, přičemž dnešek mění nejen včerejší postup, ale také neustále stupňuje nároky na kvalitu.

V tomto…

dezinfekční čištění koberceV tomto moderním a zákonitém trendu – jako sehraný tým – neustále vyhledáváme, a také vzápětí aplikujeme progresivnější, efektivnější a výhodnější technologie, které naši práci a spokojenost klientů posouvají neustále dopředu. V naší společnosti plně platí, že každý zákazník vždy byl, je a bude středobodem našeho snažení při každodenní profesionální činnosti.

Odborní pracovníci A SERVIS LIPKA vždy svým klientům poradí, vysvětlí a rovněž je zorientují při konkrétním problému v jejich domácnosti nebo firmě. Plně je seznámí se zvoleným technologickým postupem a používané metodě. Zcela markantním příkladem může být v tomto směru porovnání extrakčního čištění a hloubkové strojové metody.

Naše metoda, tedy hloubkové strojové čištění ošetřuje a čistí koberec do samotného nitra jeho struktury. Takže tento moderní systém nevynechá jediný vlas či milimetr kobercové plochy. Centrem naší práce zůstává vysoká, stabilní kvalita a precizní provedení každého našeho kroku.

Touto…

kvalitní čištění koberceTouto metodou však navíc dokážeme skutečně každý koberec i dokonale vydezinfikovat a precizně hygienicky ošetřit. To pro klienta bezesporu přestavuje jedinečný pozitivní benefit. Bohužel, opakem těchto slov je zmiňovaný extrakční postup. Který je rovněž označován jako mokré čištění. 

Kromě toho, že je extrakční čištění morálně zastaralé a neefektivní, dokáže vzápětí povrch takto „vyčištěného“ koberce pokrýt nevzhlednými skvrnami. Úroveň hygienické čistoty nebo dezinfekce je pro tento systém nedosažitelným cílem.

Samozřejmě, každý klient si zvolí způsob čištění podle svého uvážení, ale v těchto případech se plně potvrzuje zásadní skutečnost. Právě ta lidová, levná a nenáročná řešení stojí v konečném zúčtování mnohem více, než-li investice do pořádného a kvalitního čistícího systému. S hrdostí a seběvědomím můžeme konstatovat, že hloubkové strojové čištění koberců do této kvalitní kategorie plným právem patří.

Trvale…

kde nechat vyčistit koberecTrvale platí, že náš čistící systém nemá žádné problémy s kvalitou. Natož se sebemenším poškozením čištěného koberce. Jasným cílem každé zakázky firmy A SERVIS LIPKA je pouze špičkový produkt – dokonale čistý, očividně hebký a nadýchaný koberec, který je navíc vždy hloubkově vydezinfikovaný. Konečným cílem je tak přirozeně maximální spokojenost klienta.

Od samého začátku existence naší společnosti jsme své zákaznické služby stavěli na moderní technice a špičkových technologiích. Tuto zásadní skutečnost ovšem teprve završují naši profesionální a odborně vyspělí zaměstnanci, takže naše čistící činnost spočívá na třech základních pilířích. I z tohoto důvodu hloubková strojová technologie disponuje schopností zvládnout i tu nejnáročnější zakázku v maximální kvalitě a komplexní efektivnosti.

Základním, mimořádně spolehlivým a trvalým kamenem zůstává naše výjimečné technické zařízení – jednokotoučový čistící stroj. Jedná se o precizní technické vybavení s hmotností cca 50 kilogramů, které při svém pracovním nasazení unikátním způsobem využívá rotační kartáče. Jsou to právě ony – rotační kartáče – které systematicky zapracovávají přesně zvolený chemický prostředek až do hloubky čištěného koberce.

Pokud…

ruční čištění kobercePokud tyto výjimečné technologické a technické vlastnosti porovnáme s extrakčním čištěním, dokáže společnost A SERVIS LIPKA odstranit i ty nejstarší a nejhlouběji usazené nečistoty. Extrakce svým postupem sice špínu také uvolní. Ale klíčovým problémem zůstává nedostatečný celkový výkon a příslušné parametry.

Při konkrétním využití tohoto systému v praxi zkrátka není technicky možné, aby se veškerá uvolněná špína důsledně a beze zbytku odstranila. Extrakčním způsobem čištěný koberec tak nemůže být zbaven všech nečistot. Z pohledu této „mokré“ metody to skutečně představuje ten největší nedostatek.

Jednokotoučový stroj s rotačními kartáči, unikátní a šetrná chemie, včetně zkušených a odborně zdatných pracovníků, tak vytváří základní předpoklad trvalého úspěchu hloubkové strojní metody. Díky dokonale fungujícímu stroji se chemický roztok dostává až do nejhlubšího nitra struktury koberce. Tento proces je prováděn tak dlouho, dokud nejsou z kobercové plochy uvolněny veškeré, i mnohaleté zašlapané nečistoty.

Nyní…

údržba koberceNyní jedna důležitá poznámka. Při tomto procesu se z koberce uvolní nejen všechny nečistoty, ale jsou rovněž odstraněny všechny zdraví škodlivé látky v podobě alergenů, roztočů a ostatních mikroorganizmů. Po ukončení strojového čištění je koberec perfektně čistý, krásně voní a získává zpět svou hebkost. Pozoruhodná je skutečnost, že koberec je hloubkově vydezinfikovaný a zdravotně zcela nezávadný.

K celkové špičkové kvalitě vyčištěného koberce výrazně přispívá další technické zařízení. Jedná se o vysoce účinný třímotorový vysavač. S pomoci jeho extrémní sací síly není žádný problém dokonale odstranit z koberce veškeré uvolněné nečistoty, mikroorganizmy, zbytky pěny a vody.

Ano skutečně – tento mimořádný vysavač s trojicí výkonných motorů zvládne odstranit veškerou vlhkost a přebytečnou vodu, která zůstala na ploše po čištění jednokotoučovým strojem s účinnou chemií. Tento fakt tak cíleně a velice efektivně pomáhá dosáhnout výjimečné finální kvality. Což samozřejmě představuje nejdůležitější faktor veškeré naší úklidové činnosti – maximální spokojenost každého našeho zákazníka.

Ještě…

péče o nový koberecJeště několik detailů k tématu – koberec a voda – při procesu extrakčního čištění. Při vlastní činnosti mokrého čištění – je každý ošetřovaný koberec nucen do sebe absorbovat příliš velké množství vody. Tento zastaralý systém ovšem nedisponuje přiměřeným výkonem. Takže nedokáže tuto nasáklou vodu z koberce efektivně odstranit. Z toho logicky vyplývá, že se zbytková voda a vlhkost následně nachází v nitru koberce.

Klient je tak nucený – ať se mu to líbí, či nikoliv – trpělivě a s nepříjemnou časovou ztrátou vyčkat, pokud se voda z koberce přirozenou cestou nevysuší sama. To je fakt, který klientovi na důvěře rozhodně nepřidá. Uvědomíme-li si, že toto zbytečné čekání může trvat až devět hodin, tak to je tedy – při vší úctě – vážně příliš!

Jenže vážné problémy – extrakce versus zákazník – tiše pokračují… Velké množství zbytečně zadržované vody postupně vyplavuje na povrch koberce nečekaně velké množství nečistot a dlouhodobě zašlapané špíny, neboť díky vodě „ztratily“ nečistoty mezi vlákny dlouhodobou oporu.

Je proto…

pravidelné čištění koberceJe proto zákonité, že když tímto způsobem „vyčištěný“ koberec zcela vyschne – veškerá takto vyplavená špína vytvoří na ploše koberce jakési šedivé a nevzhledné fleky nebo skvrny. Z toho rozhodně nemůže mít žádný klient radost. A to nezdůrazňujeme nemilou skutečnost, že si klient za své peníze – zcela pochopitelně – představoval krásně čistý a voňavý koberec.

Zákonitě to způsobí rozlobenou reklamaci takto odvedené práce. Ta většinou končí akutní nutností nového vyčištění. Naše společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o, hloubkové strojové čištění koberců Praha 9, měla již nesčetněkrát tu čest, že na přání roztrpčených klientů právě tato „opravná čištění“ realizovala.

Při této příležitosti je nutné poznamenat, že tato „záchranná čištění“ jsou v mnoha případech technologicky náročnější, než-li prvotní čištění. A to ještě nepadlo ani slůvko o zbytečných finančních nákladech a stresu nespokojeného klienta. Jednoduše shrnuto – pracovat na té jisté věci dvakrát se nikdy nemůže vyplatit.

Závěrem…

odstranění skvrn z koberceZávěrem je tak zcela jasné, že hloubkové strojové čištění koberců realizované společností A SERVIS LIPKA nabízí klientům nesrovnatelně větší míru očekávaných výhod, technologické jistoty a špičkovou úroveň kvality konečného výsledku. Při porovnání s technologicky zastaralou a neefektivní extrakční metodou je rozdíl naprosto evidentní.

A jak dopadl velmi cenný, bohužel pro něho – v této nepříjemné chvíli – zrovna světlý koberec naší klientky, znečištěný mokrou hlínou z květináčů? Naprostá spokojenost z vysoké kvality vyčištění byla u domácí paní evidentní. Upřímnými úsměvy hýřící žena, s povděkem ocenila příjemnou vůni linoucí se celým bytem, stejně tak jako hebkost celé kobercové plochy. I to je jeden z pádných důkazů, že ačkoliv hloubkové strojové čištění spoléhá na prvotřídní stroje a chemii, bez srdce by to nikdy nebylo ono…