Česká pošta je s třiceti tisíci zaměstnanci největším tuzemským zaměstnavatelem. Mzdy většiny jejích pracovníků jsou ale hluboko pod celorepublikovým průměrem, loni činily 24 000 korun. Například poštovní doručovatelky ale nemají ani to, berou kolem 17 tisíc. To vše způsobuje, že zaměstnanců je málo. „Není možné je dostatečně zaplatit, takže se tam nehrnou a zůstává mnoho neobsazených míst. Za chybějící lidi musejí pracovat ti stávající, jsou pak přetíženi,“ řekl LN Miroslav Prokop, prezident Federace výkonných zaměstnanců ČR.

Zpět na zdroj článku