Zatímco věříme, že všichni arabští diktátoři běžně lžou, my na Západě máme vést své vlastní vůdce k zodpovědnosti – a postarat se o to, aby nám říkali pravdu, když tvrdí, že jednají v našem zájmu.