Presťahovali sme sa s priateľkou za prácou. Nie je to jednoduché začínať v úplne neznámom prostredí. Najťažšie bolo zháňanie bytu na diaľku. Na prehliadku sme išli na otočku, bolo na ňu málo času. Byt sme videli len tak „z rýchlika“. Ale už sa to nedalo odkladať, potrebovali sme nový domov, sťahovanie sa blížilo, takže sme rovno podpísali zmluvu.

Pleseň v kuchyni

Keď sme sa nasťahovali, zistili sme, že byt je veľmi príjemný, ale má jednu veľkú chybu. A tou boli plesne v kuchyni, ktorých sme si predtým nevšimli. Predtým sme ich nevideli preto, že pleseň bola za skrinkou u obvodovej steny. Preto sme si ju uvideli až pri sťahovaní nábytku. Bolo nám jasné, že plesne sa objavili predovšetkým preto, že sa v byte nejakú dobu nebývalo a teda poriadne nevykurovalo a nevetralo. Preto sme najskôr čakali, či pleseň nezmizne, keď začneme v byte bývať. Situácia sa trošku zlepšila, ale plesniam teraz začalo nahrávať to, že sme veľa varili a vodná para sa kondenzovala.

Protiplesňový náter

Plesne sme si v žiadnom prípade pestovať nechceli, preto sme zapátrali po informáciách ako odstrániť pleseň. Zapáčila sa nám možnosť protiplesňového náteru, ktorý by ochránil stenu pred vsakovaním vlhkosti. Toto riešenie ponúkala firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.stop plesni, ktorá k nám veľmi skoro vyslala svojich technikov. Tí navrhli niekoľkofázové riešenie našej situácie. Najprv bolo nutné plesne mechanicky a na mokro odstrániť. Po ich odstránení bolo potrebné dôkladne miestnosť vydezinfikovať a odstrániť všetky po miestnosti voľne rozmiestnené plesňové spóry. Preto bolo nutné použiť dezinfekciu a priemyselným vysávačom vysať všetky plochy. V takto pripravenej miestnosti sa mohol naniesť LSG náter. S tým sme dokonale spokojní, vlhkosť do steny neprepúšťa a plesne už sa k nám vďaka A SERVISU nevracajú.